Główna » jak » Przetłumacz zaznaczony tekst w Microsoft Word 2007

  Przetłumacz zaznaczony tekst w Microsoft Word 2007

  Ten artykuł został napisany przez MysticGeek, technologicznego blogera na blogach How-To Geek.

  Spójrzmy prawdzie w oczy, na globalnym rynku biznesowym nie wszyscy mówią tym samym językiem, więc czasami może być konieczne użycie medium do tłumaczenia dokumentów biznesowych. W programie Word 2007 wbudowano tę funkcję.

  Najpierw wybierz tekst, który chcesz przetłumaczyć.

  Następnie kliknij Recenzja, a następnie Tłumacz.

  Po lewej stronie dokumentu pojawi się panel zadań badawczych. Tutaj możesz wybrać język, na który chcesz tłumaczyć. Możesz również wybrać przetłumaczenie całego dokumentu.

  Podświetlony tekst zostanie przetłumaczony za pomocą WorldLingo w dolnej części okienka zadań.

  Jeśli wymagany język nie jest domyślnie włączony, kliknij Opcje tłumaczenia i wybierz odpowiedni język.

  Jest to przydatna funkcja, mam nadzieję, że pomoże komuś.